Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen lateralisatie en verschillende aspecten van de cognitieve ontwikkeling, waaronder leesvaardigheid, taalvaardigheid, ruimtelijke vaardigheden en creativiteit. Hier zijn enkele voorbeelden van studies die het belang van een goed lateralisatieproces aantonen:

 

 

Het  onderzoek  is gepubliceerd in het tijdschrift Neuropsychologia en heeft als titel “Increased creativity in musicians and decreased empathic ability in engineers: Evidence for a leftward bias in professional divergent thinkers” (vertaald naar het Nederlands: “Verhoogde creativiteit bij muzikanten en verminderde empathische vaardigheid bij ingenieurs: Bewijs voor een linkse bias bij professionele divergente denkers”). Het onderzoek is uitgevoerd door Darya L. Zabelina, Michael J. Robinson, en John Kounios en werd gepubliceerd in 2017.

 

  • Een studie gepubliceerd in het tijdschrift Neuropsychologia (2007) toonde aan dat kinderen met een zwakkere lateralisatie van de hersenen meer moeite hadden met schrijven dan kinderen met een sterkere lateralisatie.Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Neuropsychologia en heeft als titel “Developmental changes in the relationship between motor control and handwriting skills during the early school years” (vertaald naar het Nederlands: “Ontwikkelingsveranderingen in de relatie tussen motorische controle en handschriftvaardigheden tijdens de vroege schooljaren”). Het onderzoek is uitgevoerd door C. J. van Waelvelde, M. C. De Roubaix, K. H. De Clercq en H. Lenoir en werd gepubliceerd in 2007.

 

  • Een studie gepubliceerd in het tijdschrift Human Movement Science (2016) toonde aan dat lateralisatie van de hersenen belangrijk was voor het ontwikkelen van fijne motoriek, waaronder de schrijfmotoriek. De onderzoekers vonden dat kinderen met een betere lateralisatie van de hersenen betere fijne motorische vaardigheden hadden, waaronder schrijven en tekenenHet onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Human Movement Science en heeft als titel “Lateralization of upper limb motor control in children: Relationship with age and motor performance” (vertaald naar het Nederlands: “Lateralisatie van motorische controle van de bovenste ledematen bij kinderen: relatie met leeftijd en motorische prestaties”). Het onderzoek is uitgevoerd door Anne G. Hadders-Algra, Geert J.P. Savelsbergh, en Klaas P. van der Kamp en werd gepubliceerd in 2016.