Bonaventura, R., Bernini, S., Caruana, F., & Gagliardi, C. (2021). The relationship between balance and cognitive functioning in children with neurological disorders: A systematic review and meta-analysis. Research in Developmental Disabilities, 110, 103850. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103850

Deze systematische review en meta-analyse onderzocht het verband tussen evenwicht en cognitieve functies bij kinderen met verschillende neurologische aandoeningen, waaronder cerebrale parese, Downsyndroom en autismespectrumstoornissen. De resultaten toonden aan dat er een significant verband bestaat tussen evenwicht en verschillende cognitieve functies, waaronder het concentratievermogen, bij kinderen met neurologische aandoeningen.

De auteurs concludeerden dat het verbeteren van het evenwicht bij kinderen met neurologische aandoeningen kan bijdragen aan verbeteringen in verschillende cognitieve functies, inclusief concentratievermogen. Ze merkten echter op dat meer onderzoek nodig is om het causale verband tussen evenwicht en cognitieve functies bij deze populatie verder te onderzoeken.