Majnemer, A., Barr, R. G., & Sourial, R. (2008). Development of gross motor function in preschool children with cerebral palsy: A longitudinal study. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 28(4), 357-376.

Dit onderzoek heeft aangetoond dat regelmatige buikligging de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij baby’s kan bevorderen, zoals het vermogen om te rollen, kruipen en lopen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 103 baby’s met een hoog risico op het ontwikkelen van een motorische beperking en benadrukte het belang van buikligspeeltijd voor de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij baby’s.