Bodymap is een speel-/beweegprogramma dat voornamelijk preventief maar ook remediërend kan ingezet worden voor het begrijpen en stimuleren van de motorische ontwikkeling van jonge kinderen. De richtleeftijd is 0 tot 8 jaar.

De leidraad vormt hierbij het Bodymap-Ontwikkelingslab. Dit is een visuele voorstelling die een houvast biedt rond de kennis van motorische ontwikkeling.

Wat doet Bodymap wel:

 • Bodymap geeft vormingen om leerkrachten en begeleiders inzichten te geven over het belang van het inzetten van doelbewuste speel- en bewegingskansen in het ontwikkelingsproces van kinderen.
 • Bodymap vertrekt vanuit de natuurlijke ontwikkeling van het kind.
 • Bodymap brengt kennis over motorische ontwikkeling op een toegankelijke manier, onmiddellijk gekoppeld aan toepasbare praktijk.
 • Bodymap streeft ernaar om de ontwikkelingsdoelen opgelegd door de Vlaamse overheid te bereiken.
 • Bodymap werkt mee aan gelijke kansen onderwijs door meer kennis en inzicht te geven i.f.v. de motorische ontwikkeling.
 • Bodymap benadrukt het belang van tijdig doorverwijzen als na enkele maanden gerichte bewegingsbegeleiding geen progressie zichtbaar is.

Een beweegcoach heeft kennis van het beweegprogramma en geeft speel- en bewegingstraining en werkt niet therapeutisch.

Therapeuten die ook beweegcoach zijn, gebruiken het beweegprogramma als extra ondersteuningsmiddel.

Wat doet Bodymap niet:

 

 • Bodymap richt zich niet op leer- en ontwikkelingsstoornissen.
 • Bodymap leert kinderen niet lezen en schrijven.
 • Bodymap werkt niet therapeutisch.

 

Bevindingen van Bodymap:

 

 • Niet elk kind heeft een thuissuatie die de financiële mogelijkheid heeft om buiten de school hulp te krijgen.
 • Bij jonge kinderen wordt het belang van motorische ontwikkeling veelal ondergeschikt aan de cognitieve ontwikkeling, terwijl ze beide evenwaardig zijn.
 • De schermtijd neemt bij veel kinderen heel wat speel- en bewegingstijd weg.

 

Bodymap heeft als basis verschillende artikels en onderzoek. Deze vinden jullie terug op de pagina ‘Onderzoek en artikels’.