Privacyverklaring

 

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor BV Bodymap.

In deze privacyverklaring zetten wij op gedetailleerde wijze uiteen hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, met uw persoonsgegevens omgaan.


Wij verwerken uw persoonsgegevens:

Dit houdt in dat wij informatie gebruiken aan de hand waarvan u geïdentificeerd wordt of kan worden.
Dat kan gaan om uw naam, een identificatienummer, adres- en/of contactgegevens.
Het begrip “verwerken” moet dan weer heel ruim begrepen worden en kan slaan op het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,… van uw persoonlijke informatie.
Als u op ons beroep wilt doen, moet steeds een minimum aan persoonsgegevens verstrekt worden. Zonder bepaalde gegevens kunnen wij u niet bijstaan.


De concrete persoonsgegevens die wij verwerken variëren van geval tot geval. In grote lijnen gaat het om de volgende persoonsgegevens:

Persoonlijke identificatiegegevens: naam, school, adres (privé, school, praktijk), telefoonnummer (privé, school, praktijk), e-mailadres, leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats.


Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

BV Bodymap
Schawijkstraat 52
2520 Ranst
administratie@bodymap.be


De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt niet zomaar: ze vereist een specifiek doel én wettelijke basis:

Bodymap verwerkt uw persoonsgegevens omdat u op ons beroep doet voor diensten in het online Ontwikkelingslab.


Wij houden uw persoonsgegevens niet eeuwig bij:

Uw persoonsgegevens worden maar zolang bewaard als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden gebruikt.

Wij versturen e-mails via de contactgegevens die u vermeldt bij de registratie in het online Ontwikkelingslab.
Deze contactgegevens kan u zelf steeds wijzigen.


U behoudt controle over uw persoonsgegevens:

U kan steeds een overzicht van uw persoonsgegevens bij ons terugvinden, onjuiste gegevens rechtzetten of uw gegevens uit onze bestanden verwijderen.


Privacy voorwaarden voor u:

U bent als school, therapeut, of kinderdagverblijf zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u invoert in het online Ontwikkelingslab. 
U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van deze gegevens van uwentwege. Concreet wil dat zeggen dat u de login gegevens van het online Ontwikkelingslab niet mag doorgeven aan externen, daarmee bedoelen we andere scholen, of leerkrachten van andere scholen, andere therapeuten of andere kinderdagverblijven. Ook mogen er geenszins login gegevens doorgegeven worden aan stagiairs.


Onder omstandigheden delen wij uw persoonsgegevens met derden:

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden doorgegeven aan derden. Het betreft de volgende gegevens:
Gegevens met betrekking tot de bestelling worden verwerkt door wordpress en Stripe.


Bovenstaande derden verwerken in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Wij sluiten met al deze bovenstaande organisaties verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen. 

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.


Klachten? U kan steeds bij ons terecht of bij de nationale toezichthouder.
Dat kan via de volgende contactgegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be