Bodymap in de dagelijkse werking op de kleuterschool/onderbouw woensdag 20 maart

Bodymap als schoolvisie: Integratie van Bodymap en online ontwikkelingslab in dagelijkse werking

Het omzetten van alle kennis en tips die je de voorbije Bodymap-opleidingen hebt beleefd, in de dagelijkse school- en klaspraktijk, vraagt soms nog wat extra hulp.

Via het actieplan van Bodymap  zal de weg naar een bewegingsschool helemaal uitgezet worden.
(ruimtegebruik, speel- en doe boekjes, ouderbetrokkenheid, speelplaatstips, bodymapsporen, voorbereiding doorlichting enz)

Bijkomend overlopen we de werking van het online Ontwikkelingslab.

Let op! Deze opleiding is gericht op de kleuterschool/onderbouw.

Duur: 19.00 uur – 22.00 uur

De link wordt enkele dagen voor de opleiding via mail doorgegeven.

75.00