Getuigenis van een zorgcoördinator:

“In eerste instantie leerde ik Bodymap kennen als ouder. Dankzij mijn functie als zorgcoördinator kon ik Bodymap als pedagogische prioriteit in onze school realiseren. De pedagogische studiedagen waren concreet, praktisch en leuk om te volgen. Onze kleuterjuffen vonden hier wat ze al jaren zochten. We konden meteen aan de slag en probeerden dingen uit; ieder op z’n eigen tempo. Het leuke was de geruststelling dat we Bodymap rustig mochten laten binnensijpelen. We begonnen eenvoudig door op een bepaalde manier naar de toiletten of turnzaal te gaan. De kleuters kwamen de klas al hinkelend, kruipend, springend, …binnen. Omwille van het grote enthousiasme van het team en de kinderen organiseerden we steeds meer Bodymap op school. Naast het kleuterturnen hebben wij “Bodymap-halfuurtjes”, klasoverschrijdende Bodymapnamiddagen, een Bodymapdag enz…

Dit concept heeft ons geleerd om met andere ogen naar een kind te kijken, terwijl we heel veel doelen bereiken. Wij zien nu het bredere geheel en vaak vallen de puzzelstukjes op zijn plaats.

Stef R., zorgcoördinator Beerzel